De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat de komende periode een uitvoeringsstrategie cultuur opstellen. In de visie op cultuur is besloten dit tezamen met de culturele instellingen en kunstenaars te doen!

Het Cultuurplatform organiseerde eind 2014 hiervoor al de aftrap. Uit deze startbijeenkomst kwam onder meer naar voren dat de zichtbaarheid van het cultuuraanbod in Pijnacker-Nootdorp nog vergroot kan worden. En dat u onderling nog niet altijd de weg vindt naar elkaar, voor bijvoorbeeld samenwerking.

Op dinsdag 31 maart hebben de gemeente en het Cultuurplatform in CulturA in Nootdorp een thema bijeenkomst georganiseerd. Bij deze bijeenkomst is geïnventariseerd welke richting de uitvoeringsstrategie moet hebben op het gebied van zichtbaarheid van cultuur in de gemeente. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:Movie A Dog’s Purpose (2017)

  1. een gezamenlijke website waarin cultuur een zichtbare plaats inneemt binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Er is gebrainstormd over het concept. Een paar mensen willen met ons meedenken om iets creatiefs, dynamisch en een duidelijke website te creëren. Wilt u meedenken of helpen de zichtbaarheid van cultuur in Pijnacker-Nootdorp te vergroten? Stuurt u ons een mail dan nemen wij contact met u op.
  2. cultuur/netwerk borrel waar informeel contacten gelegd kunnen worden en plannen kunnen ontstaan. Een belangrijke inbreng is dat dit zowel met de culturele zondagen kan worden gecombineerd danwel met informatieve bijeenkomsten als bijvoorbeeld rond basisscholen of subsidieaanvragen.
  3. culturele zondagen: een eerste inventarisatie is gedaan wie er bij een culturele zondag acte de présence kan geven. Deze lijst is nog lang niet compleet. Laat wat van u horen als u ook wat kunt bijdragen!
  4. gebruik van media: Veel organisaties maken gebruik van website en gedrukte media. Algemeen is er behoefte aan een centrale pagina in de gedrukte media en mogelijkheid om op de tekstborden en reclameborden te kunnen publiceren. Op het gebied van sociale media heerst in de groep wat gebrek aan kennis over deze sterk wisselende mogelijkheden (wat is ‘hot’ en wat is ‘not’).

suggesties op bovenstaand als aanvulling zijn van harte welkom! Alle opmerkingen die bijdragen aan een goede uitvoeringsstrategie die leidt tot hogere zichtbaarheid zijn nuttig.