Het CultuurplatformPN en Marcel Kuit, de nieuwe directeur van het Stanislascollege, nodigen u hierbij van harte uit voor de eerste cultuur netwerkbijeenkomst van 2016. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 9 maart vanaf 19.30 uur in het Stanislascollege aan de Sportlaan in Pijnacker.

Het initiatief om cultuuraanbieders niet alleen met elkaar maar ook met cultuurvragers in contact te brengen, is vorig jaar ontstaan en we zijn dan ook blij dat we een interessante avond kunnen organiseren. Niet in de laatste plaats omdat het Stanislas zich nadrukkelijker op cultuurgebied wil gaan presenteren en er wellicht tijdens de avond nieuwe initiatieven en samenwerking kunnen ontstaan.

Na een korte introductie van het cultuuraanbod die het Stanislas voor haar leerlingen biedt, zullen de drie secties Drama, Muziek en Beeldende Kunst zich in aparte ruimtes presenteren waarna u met hen in gesprek kunt gaan over mogelijke samenwerking. U bepaalt zelf bij welke sectie(s) u aansluit en voor hoe lang. Vervolgens zal een blokje speeddaten worden ingelast zodat u in hoog tempo met de andere aanwezigen kunt kennismaken danwel bijpraten. Aan het einde van de avond is er nog gelegenheid om  goede initiatieven of nieuw ontstane samenwerking met elkaar te delen waarna we de avond zullen afsluiten met een gezellige borrel.

Kortom een gevarieerd programma en wij hopen dan ook u te mogen ontvangen op  woensdag 9 maart vanaf 19.30 uur in het Stanislascollege.

We zouden het fijn vinden i.v.m. de catering als u ons op r.p.buitelaar@skpnet.nl kunt laten weten of u aanwezig zult zijn (of dit overweegt) en zo ja met hoeveel personen.